top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden WEBSHOP van Be "YOU"tiful Nails


Versie geldig vanaf 1 Mei 2019


Be "YOU"tiful Nails

Uitbreidingstraat 564

2600 Berchem


isabelle.lebedoff@telenet.be

Ondernemingsnummer BE BE06695776371. Algemeen1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Be "YOU"tiful Nails en op iedere tussen Be "YOU"tiful Nails en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op Be "YOU"tiful Nails. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Be "YOU"tiful Nails behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.1.3Be "YOU"tiful Nails garandeert dat het geleverde product of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.2. Levering & herroepingsrecht2.1 Levering van het product vindt digitaal of per post plaats, zolang de voorraad strekt. Levering van de dienst (zoals weekend, natuurexpeditie of kamp) vindt plaats op de aangegeven data.2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Be "YOU"tiful Nails bestellingen van producten en diensten tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen (voor de weekends, lezingen, natuurexpedities, kampen is dit op de vermelde datum). Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De levering van producten en diensten gebeurt aan klanten in Vlaanderen en Nederland.2.3.1 Aan de leveringsplicht van Be "YOU"tiful Nails zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Be "YOU"tiful Nails geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Levering geschiedt door het toesturen van het aangeschafte product per post of per e-mail.


2.3.2 Aan de leveringsplicht van Be "YOU"tiful Nails zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Be "YOU"tiful Nails geleverde diensten doorgaan op de geplande data die vermeld staan op de website van de onderneming.2.4 De consument/klant die producten en diensten aanschaft kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen de 14 dagen na aankoop. Hij of zij verstuurt hiervoor een e-mail naar isabelle.lebedoff@telenet.be  of een aangetekend schrijven naar de zetel van de onderneming.


2.5 Een evenement of dienst kan om welke reden dan ook worden geannuleerd door Be "YOU"tiful Nails. Indien een evenement wordt geannuleerd, worden eventuele betaalde (toegangs)gelden terugbetaald binnen 30 dagen na annulatie.3. Prijzen3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.3.2 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s.4. Gegevensbeheer4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Be "YOU"tiful Nails, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Be "YOU"tiful Nails. De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) geeft je het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.4.2 Be "YOU"tiful Nails respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.4.3 Be "YOU"tiful Nails maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


5. Aansprakelijkheid op activiteiten


5.1 Be "YOU"tiful Nails kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen zoals bagage, geld, … of specifiek materiaal dat de deelnemer in functie van de georganiseerde activiteiten zelf moet meenemen.
Algemene Voorwaarden: Missie & waarden
bottom of page